جهان  در حال تغییر است وبه دنبال آن، ماهیت رقابت نیز در حال تحول و دگرگونی می باشد. بر اساس تجربیات گروه مشاوره مدیریت بوستون ( BCG) برای موفقیت در در دهه 2020 میلادی، انجام برخی کارها ضروری است.

رهبران سازمانها در مواجه روز افزون با نیروهای موثر بر کسب و کار( پنج نیروی مایکل پورتر) و در پاسخ به چالش های اساسی کسب و کار، بیشتر و بیشتر می فهمند که کلید موفقیت کسب و کارها تغییر کرده است. رشد بسیاری از صنایع، کند تر شده است ، تضمینی برای بقا وجود ندارد و تمرکز سازمانها برای رشد با اتکا برعملکرد مالی صرف، کافی و ممکن نیست.  فرمول موفقیت تجاری یک دهه پیش لزوما امروزه بکارنمی آید و رهبران با اطمینان نمی توانند بگویند که پس از این  ده سال چه کار خواهند کرد؟ پس پیروزی یا حتی تاب آوری در دهه  آینده و فراتر از آن ، ساده نخواهد بود.

رهبران کسب و کار نیاز به یک دستور کار جدید دارند که به آنها کمک کند فرصتها را درعدم قطعیت بجویند، از روندهای اجتماعی، تکنولوژیکی و سیاسی - که آینده تجارت را مشخص خواهد کرد - پیش بیفتند، از فرصت بازی در نقشهای جدید استقبال کنند و فضاهای جدید رقابتی را پشت سر بگذارند. شرکت های موفق در دهه های 2020 از تغییرات گسترده پیرامون خود چشم پوشی نمی کنند. بلکه بر عکس  این تغییرات را به روشهای زیر و با آغوش باز می پذیرند.

1- منطق جدید رقابت:

برای موفقیت در دهه های 2020 ، شرکت ها باید قوانین قدیمی بازی را کنار بگذارند و در ابعاد جدیدی به روشهای زیر رقابت کنند:

- برنامه ریزی و پیش بینی در یک محیط پویا و پیچیده ، قطعا منجر به موفقیت در کسب و کار می شود. پس بایستی برنامه ریزی و پیش بینی را جدی گرفت.

- شرکت های موفق در دهه آینده با توانایی خود برای یادگیری سریعتر از رقبا، سازگاری با تغییرات مداوم، تصورامکانات کاملاً جدید و همکاری در زیست بوم کسب و کار رقابت خواهند کرد.

 

2- طراحی شرکت آینده

سازمان های امروز برای ثبات ایجاد شده اند. اما آینده  بر مبنای تغییر ساخته می شود و توجه به نکات زیر ضروری است:

  • از آنجا که مسیرهای آشنا برای موفقیت در کسب و کار از بین می روند، بقای سازمان به توانایی یادگیری و سازگاری بستگی دارد. در واقع، آینده مشاغل متکی به یادگیری است.
  • فناوری به شرکتها کمک می کند تا از داده ها اطلاعات کسب کنند. اما شرکت ها هنوز به آدمها و نیروی کار محتاج هستند. برای فهمیدن قدرتمندترین ترکیب هوش مصنوعی و انسانی ، درک و نوع جدیدی از کسب و کارلازم است.

 

3- بکارگیری علم تغییر سازمانی

تلاشهای بزرگ برای تحول اغلب با شکست مواجه می شوند ، بنابراین چرا سازمانها هنوز هم به تغییر دست می زنند؟ زیرا انتظار و ایستادن  گزینه مطلوبی نیست. پس راه حل اینست که:

  • شرکتها حتی وقتی شرایط خوب پیش می رود باید تغییر کننددر واقع، ظرفیت تغییر مداوم، یک ضرورت اساسی و مهم برای موفقیت در کسب و کار در دهه 2020 و فراتر از آن است.
  • رهبران تجاری می توانند تغییر را به یک فرصت تبدیل کنند. البته هیچ دستور العملی برای پیگیری تحول وجود ندارد. اما آنالیز داده ها امکان رمزگشایی در مورد کارآیی و گزینه های روی میز را ممکن می سازند.

4- استقبال از تنوع

تنوع، یک مسئله صرفا اخلاقی نیستدر دنیای تجارت مانند دنیای طبیعی، تنوع یک منبع مهم قدرت و سازگاری است و مهمتر آنکه:

  •  تحقیقات نشان می دهد بین تنوع شرکت و ظرفیت آن برای نوآوری و تاب آوری یا مقاومت (resilience) رابطه مستقیمی وجود دارد.
  • برای موفقیت در کسب و کار ، تنوع سازی نیروی کار کافی نیست. مدیران یا رهبران سازمانی  باید محیطی را ایجاد کنند که ایده ها و چشم اندازهای جدید، همواره مورد استقبال و تشویق قرار گیرند

5 - بهینه سازی سازمان برای خلق ارزش اجتماعی و تجاری

آینده یک کسب و کار باید مفهومی بیش از تجارت صرف و معطوف به موارد مهم زیر باشد:

نظر شما چیست؟ چگونه کسب و کارهای ایرانی می توانند تاب آوری خود را افزایش دهند؟

منبع اصلی: سایت Boston Consulting Group با عنوان What it will take to win in the 2020s? 

ارسال نظرهای شما :

نظری ثبت نشده است.