ما به شما کمک می کنیم حرفه ای ترین فرد یا مناسب ترین کار را بیابید.

 

ما خدمات کاریابی را بر حسب درخواست شما فراهم می نماییم. لطفا به لیست این خدمات بشرح ذیل مراجعه  و ما را از نیازهایا نظرات خود مطلع فرمایید.

دربسیاری  از موارد قابلیتهای افراد در محل کار فعلی و یا زمان مصاحبه های شغلی ویا تنظیم رزومه ابراز نمیشود. ولی ما با همکاری شما می توانیم این قابلیتها را بدرستی ارائه بنماییم .

برخی از خدمات قابل ارائه ما دراین زمینه بشرح ذیل است:

خدمات به جویندگان کار

  • انواع مصاحبه های شغلی و چگونگی موفقیت در آنها
  • مشاوره درباره نحوه مذاکره در مورد بسته حقوق پیشنهادی ( Job Offer)
  • مشاوره  در زمینه پیشنهاد مسیر شغلی و کاری مرتبط با قابلیت افراد

 

خدمات به کارفرمایان محترم 

  • کاریابی و پیدا کردن نیروهای کارآمد
  • برون سپاری و تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای خدماتی، اداری و مالی
  • اخذ ویزای کار، اقامت و امور مربوط به ورود و خروج پرسنل خارجی به/ از کشور

کارکنان ارزشمندترین منابع هر سازمان هستند. 

 

کارجویان محترم لطفا آخرین رزومه عکس دار خود را به فرمت pdf برای ما ارسال نمایند. آدرس ایمیل ما: info@acgpersia.com 

جدول زیر پس از بازگشت پایدار اینترنت، بروزرسانی خواهد شد. 

سپاس

فرصتهای شغلی آگهی شده توسط سایر موسسات

Link or e-mail

Co./Industry/place

Typical Vacancies

No

https://career.snapp.ir/?utm_source=snapp.ir&utm_medium=website-button&utm_campaign=menu

https://careers.digikala.com/

ps://jobs.cafebazaar.ir/positionshtt

https://www.bamilo.com/career/

https://alopeyk.breezy.hr/

https://www.alibaba.ir/jobs/list

https://firstsource.io/careers#positions

http://www.peeyade.com/career

https://hasin.ir/jobs/find-job/

https://eniac-tech.com/career

, Iran

Online/ Sart up Biz. vacancies 

1

https://www.roche.com/careers/jobs/jobsearch.htm?keywords=&countryCodes=IR&jobFunctionCodes=&jobLevelCodes=

Iran,Tehran

Country Manager 

2

http://careers.qatarairways.com/qatarairways/VacancySearch.aspx

 Iran

Vacancies   

3

https://unjobs.org/duty_stations/thr

https://www.impactpool.org/search?&countries[]=Iran

https://careers.who.int/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=2003622&tz=GMT+04:30&tzname=Asia/Tehran

UN+NGO offices in Iran

Different positions 

4

https://www.linkedin.com/jobs/search?keywords=&location=Iran&trk=jobs_jserp_search_button_execute&orig=JSERP&locationId=ir%3A0

http://www.faranegar.com/Recruitment/Advertisements

https://www.bayt.com/en/iran/jobs/

http://www.iacpa.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/articleType/CategoryView/categoryId/16/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C

 

 

Tehran, Iran

 

Different vacancies

5

 

https://careers.venturatravel.org/jobs/1618018?gh_jid=1618018&gh_src=9202ded11

 

 

Tehran

Tour operations manager

6

https://www.naukrigulf.com/jobs-in-iran

https://www.naukrigulf.com/jobs-in-iraq

http://www.mselect.iq/jobs-in-Iraq

https://www.naukrigulf.com/jobs-in-afghanistan

Iran, Iraq + Afghanistan

 

Different opportunities  

 

 

7

https://drive.google.com/file/d/16_FiNcbxJE8r5ySQKxv2mUIHYtvQe4gm/view

http://www.aweza.co/index.php

http://www.aweza.co/jobs/drezha.php?id=13838

 

 Iraq

 

 

Different vacancies

8

employment@pascosteel.com

, Tehran

HR manager

 

9

 

https://www.naftonline.ir/estekhdam

 

 

Iran 

 Energy vacancies

 

10

https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-84

 

 

Different vacancies

 

 

 

11

http://shoghl.org/ads/fa/11

 

Iran

Different vacancies

 

 

12

 sajed.iau.ir

Whole Iran Azad University part time tutors  

https://nestle.taleo.net/careersection/3/jobdetail.ftl?job=180008D1&lang=en

 

 Tehran

 

General Operations Manager

 

14

 

 

http://www.naasar.ir/category/recruitment/

 

Iran, All cities

 

Arabic Translators needed

15

https://www.omanair.com/erecruit/guest/rmJobDetailedDisplay.do;jsessionid=5DE314F54591FE89B41063C690F35134?vacancyId=13334

Closed

Tehran, Iran

Customer Sevice supervisor   

16

http://www.mihan-food.com/work-with-us/career-opportunities/

http://www.abbaspour.com/recruitment/

hr@sabahdairy.ir

Nokia, senior accountant

Different cities, Iran

 

 

Different  vacancies

 

 

17

 

http://futuretalent.trafigura.com/en/

Trafigura Co 

 

Two years’ graduate program

 

www. yasertebat.com

 

Tehran

Project manager

19

https://www.respina.net/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C/

Respina, Iran

Different vacancies

20

info@bonyaddanesh.org

 

Tehran, Shariati Area

Marketing , Training  & Psycology Educated stuff

21

jobs@mahbadgroup.com

Tehran Province

 

Lady Med Rep.s

22

 

http://www.shatel.ir/cooperation-with-the-shatel/job-opportunities/

 Iran

Different vacancies.

23

Other vacancies

For technical and other jobs

https://hirbodsteel.com/career/

http://job.monencogroup.com/fa/resume/

http://jobs.maadiran.com/

 For marketers, sales and business development experts

http://www.bazarshenasan.com/jobs

https://www.namayandeyab.com/find-marketer/%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8

..................

:Job for financiers

http://www.iacpa.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/articleType/CategoryView/categoryId/16/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C

Please download the following link for more vacancies