ما جمعی از متخصصین با تجربه در صنعت و تجارت با پیشینه فعالیت در بخش خصوصی و دولتی در رشته های مختلف شامل  امورمالی ، فروش - بازاریابی، حقوق و منابع انسانی هستیم که ضمن داشتن ارتباط عمیق کاری با دوستان سایر رشته های علمی ، به ارائه خدمات آموزشی - کاریابی و مشاوره مالی - مدیریت به مشتریان خود می پردازیم.

چشم انداز:

  • انتخاب اول مشتریان هدف و نیروهای نخبه
  • انتخاب اول شرکای منطقه ای و بین المللی
  • قرار گرفتن در لیست 5 موسسه اول مشاوره مدیریت در بخش خصوصی ایران تا پایان سال 1404 شمسی

ماموریت:

ایجاد ارزش افزوده پایدار برای مشتریان بعنوان شریک اول تجاری آنها

ارزشها:

 ارزشها، اصول بنیادی ما در کار و زندگی حرفه ای مان و بشرح  ذیل  می با شند:

  • ما افرادی متواضع، اخلاق مدار و حرفه ای هستیم.
  • ما یک تیم متحد ، مسئولیت پذیر و مشتاق یادگیری می باشیم.
  • ما به انسانها فارغ از تمام تفاوتهایشان اعم از رنگ  ، ملیت و موقعیت اجتماعی شان احترام می گذاریم.
  • ما بدنبال ایجاد و حفظ یک رابطه کاری پایدار و برد- برد با یکدیگر و مشتریانمان می باشیم.
  • ما شرکای تجاری قابل اتکایی برای خود و مشتریانمان و متعهد به مسولیتهای اجتماعی مان در قبال محیط زیست و جامعه هستیم.