به سایت گروه مشاوره مدیریت آراد خوش آمدید!

ما خدمات آموزشی، کاریابی و مشاوره مدیریت به واحدهای اقتصادی و اشخاص ارائه می دهیم. سعی ما بر آنست که در این زمینه ها مطالب مفیدی نیز تقدیم شما بنماییم. امیدواریم بازدید از سایت ما تجربه ای سودمند برای شما و زمینه همکاریهای مشترکمان در آینده باشد.

آموزش- فرصتهای علمی

ما خدمات آموزشی ارائه می دهیم.

کاریابی- فرصتهای شغلی

مشاوره استخدام و برون سپاری نیروی انسانی را برحسب درخواست و توافق با شما انجام می دهیم.

مشاوره مالی و مدیریت- فرصتهای سرمایه گذاری

خدمات مشاوره مالی و مدیریت در زمینه های مشخصی به شرکتها و فعالان اقتصادی ارائه می نماییم.