خدمات مشاوره حرفه ای ما متضمن موفقیت پایدار کسب و کار شماست.

ما خدمات مشاوره مالی- مدیریت  را بر حسب درخواست شما فراهم می نماییم. لطفا به لیست این خدمات بشرح ذیل مراجعه  و ما را از نیازها یا نظرات خود مطلع فرمایید.

مشاوره مالی در زمینه :

  • انتخاب و استقرار نرم افزارهای مالی، ارائه  کلیه خدمات دفتر داری، حسابداری مالی، مدیریت و مالیاتی، تهیه انواع اظهارنامه و گزارشات مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی
  • ارائه کلیه خدمات حسابرسی داخلی، حسابرسی ویژه و مستقل جهت مشاوره تامین مالی و گرفتن خط اعتباری ازبانکها و موسسات اعتباری مجاز در ایران
  • ارزیابی سهام، سهم الشرکه  و برند واحدهای اقتصادی توسط تیم کارشناسان رسمی  دارای صلاحیت از کانون کارشناسان رسمی دادگستری 

مشاوره مدیریت  در زمینه :

  •  ایجاد یا گرفتن برند از شرکتهای معتبر از اروپا و کشورهای ایتالیا، آلمان و فرانسه بخصوص در صنایع آرایشی/ بهداشتی، مکمل های دارویی و غذایی
  • مشاوره جامع درباره کسب و کار جدید یا توسعه کسب و کار فعلی و سرمایه گذاری بر اساس توان مالی و برنامه های استراتژیک سازمانها
  • ارائه  خدمات جامع راستی آزمایی، مدیریت مذاکره، قراردادهای بین المللی، مشاوره و تحقیقات بازاریابی
  • ارائه کلیه خدمات ثبتی، ثبت انواع شرکتها و شعب خارجی، برند و علایم تجاری
  • مشاوره در زمینه ادغام و تحصیل شرکت در صنایع مصرفی، شرکتهای دانش بنیان و دارو  

                                                 فرصت های گسترش و توسعه کسب و کار

در حال حاضر در صنایع غذایی و دارو در گرجستان فعال هستیم.

برای سازمانهای متوسط تا بزرگ راهکار سازمانی برای مدیریت نقدینگی در پرداخت حقوق و دستمزد ماهانه داریم.