بازار کار کشور طی دهه گذشته بدون برنامه و هدف تبدیل به ویرانه‌ای شد که بازسازی آن نیاز به عزم ملی دارد. با مرور كارنامه‌ سه سال اصلاح ساختار بازار كار، درمی یابیم که پايدارسازی بنگاه‌های نوپای كارآفرين چگونه رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و براساس نتایج آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، در ابتدای فعالیت دولت یازدهم تعداد جمعیت فعال(کل عرضه نیروی کار) حدود 23834 هزار نفر بود که از این تعداد 2488 هزار نفر را جمعیت بیکار و 21346 هزار نفر نیز جمعیت شاغل تشکیل داده است. بر این اساس، در سال 1392 نرخ مشارکت کل جمعیت ده ساله و بیشتر 37.6 درصد، نرخ مشارکت مردان 63.0 درصد و نرخ مشارکت زنان 12.4 درصد بود. نرخ بیکاری  جمعیت ده ساله و بیشتر 10.4 درصد بود. این شاخص برای مردان 8.6 درصد و برای زنان 19.8 درصد بود. نرخ بیکاری جوانان 29ـ 15 ساله 21.2 درصد بود.
 

محورهای اصلی پايدارسازی بنگاه‌های نوپای كارآفرين

بازار کار کشور طی دهه گذشته بدون برنامه و هدف تبدیل به ویرانه‌ای شد که بازسازی آن نیاز به عزم ملی دارد. با مرور كارنامه‌ سه سال اصلاح ساختار بازار كار، درمی یابیم که پايدارسازی این  بنگاه‌های نوپا چگونه  رخ داده و محورهای اصلی آن کدامند.

-  گسترش آموزش‌های کارآفرینی برای ورود به بازار کار و اجرای طرح کارورزی برای فارغ التحصیلان دانشگاهها اقدام اولیه‌ای بود دولت در آغاز به فعالیت خود انجام داد تا به بهبود اشتغال گروه‌های کم درآمد کمک کند.

- در کنار این روند سازماندهی تعاونی‌های کسب و کار با تاکید بر تعاونی‌های دانش بنیان در بخش‌های صنایع، خدمات و کشاورزی  و نهادینه سازی کارآفرینی از طریق ایجاد سازمان نظام کارآفرینی نیز به سرعت انجام شد.

- یکی دیگر از اقدامات دولت یازدهم برای پايدارسازي بنگاههاي نوپاي كارآفرين ايجاد مراکز مشاوره، اطلاع رساني و خدمات کارآفرینی بود. این موضوع به ايجاد تنوع در شيوه‌هاي تامين مالي شرکت‌های نوپا با تكيه بر مشاركت‌هاي مردمي جهت داده و با حمایت از بنگاه‌های اقتصادی که با ورشکستگی مواجه بودند، انجامید.

- سازماندهی و ایجاد سامانه ملي مشاغل ایران(معرفی انواع مشاغل و نیازهای دستیابی به شغل) به منظور آشنایی ذی نفعان بازار کار و ایجاد شبکه ملی بازار کار برای ثبت نام از کارجویان و ایجاد پیوند بین آنها نیز در راستای توسعه اشتغال عمومي انجام گرفت و با حمايت از اجراي گسترده طرح تامين مالي خرد با رويكرد بانكداري پيوندي تکمیل شد.

- بخشودگي سود و جرائم تسهيلات نیز از دیگر اقدامات پولی دولت برای بهبود فضای کسب و کار بود.

 

وضعیت بازار کار منتهی به زمستان 1394

طبق نتایج آمارگیری نیروی کار، تعداد جمعیت فعال(کل عرضه نیروی کار) در سال 1394 حدود 24701 هزار نفر رسیده است که از این تعداد 2729 هزار نفر جمعیت بیکار و 21972 هزار نفر نیز جمعیت شاغل تشکیل می دهد.بدین ترتیب، در سال 1394 نرخ مشارکت کل جمعیت ده ساله و بیشتر 2/38 درصد، نرخ مشارکت مردان 2/63 درصد و نرخ مشارکت زنان 3/13 درصد است.نرخ بیکاری جمعیت ده ساله و بیشتر 0/11 درصد است. این شاخص برای مردان 3/9 درصد و برای زنان 4/19 درصد می باشد. نرخ بیکاری جوانان 29ـ 15 ساله 3/23 درصد است.

مقایسه وضعیت بازار کار در سال 1394 با سال 1392 نشان می دهد نرخ مشارکت نیروی کار طی این مدت رشد مثبت داشته است ولی در عین حال به زغم افزایش نسبی در تعداد شاغلان کشور، نرخ بیکاری نیز افزایش داشته است.

به عبارتی، با وجود این که تعداد شاغلان بیش از 313 هزار نفر افزایش یافته، به علت افزایش جمعیت فعال (عرضه نیروی کار) به تعداد 433 هزار نفر، تعداد بیکاران حدود 120 هزار نفر افزایش پیدا کرده است. انتظار می رود که طی سال های آینده با ورود نیروی کار جوان و جدید به بازار کار، مسئولیت دولت برای ایجاد فرصت های شغلی جدید بیشتر گردد و بر همین اساس در قانون بودجه سال 1395 و برنامه ششم توسعه تدابیر لازم در سطح کلان اقتصادی و سیاست های بازار کار اندیشیده شده است.

 

  مورخ 20 شهریور 1395

منبع عکس: اینترنت- سایت quotesgram.com

ارسال نظرهای شما :

نظری ثبت نشده است.