طبق تحقیق آقایان اژدری و روحبخش( مجله مدیریت شماره 173 فروردین و اردیبهشت 1393) واژه نوآوری برای اولین بار توسط شومپیتر مطرح شد.

او نوآوری را به معنای ترکیب جدید از عناصر و محصولات توسط کارآفرینان تعریف کرد. به عبارت دیگر نوآوری استفاده از مواد خام و بکارگرفتن آنها در راههای جدید می باشد.

 

در رابطه با ویژگیهای افراد نوآور مجله فوربس تحقیقی انجام داده و با پرس و جو از 6000 نفر از مدیران میانی و ارشد سازمانهای بزرگ در سراسر دنیا  به چارچوبی جهت ارزیابی مهارتهای نوآوری رسیده که باختصار آن را در اینجا ذکر می کنیم. شرح مفصل این چارچوب به زبان انگلیسی در صورت نیاز برای شما ایمیل می گردد.

 

ویژگیهای یک نوآور موفق:

 

تحقیق فوق،سه ویژگی مشترک نوآوران موفق به شرح زیر را بیان می کند.

 

1- شهامت: نوآوران موفق در زمینه های زیر شهامت بخرج داده و مرتبا ایده های جدید می آفرینند:

 1- به چالش کشیدن وضع موجود  2 - ریسک پذیری  3- اعتماد به نفس خلاقانه .

همه این مهارتها مهم  و دارای قدرت انگیزشی فراوان جهت انجام تغییرات  هستند.

 

2- کشف: این مهارت به فرد بصیرت ویژه ای درزمینه تولید کالا، فرآیند، خدمات یا مدلهای کسب و کارجدید می دهد. این مهارت شامل 1- سوال کردن  2- مشاهده  3- ارتباطات شبکه ای  4- تجربه کردن 5- تعصب داشتن به آن کالا یا خدمت است.

 

3-  اجرا: این مهارت تمام مراحل اجرای فکر نوآورانه و پیاده سازی آن را در بر می گیرد و منجر به جامه عمل پوشاندن به ایده های خلاقانه می شود. اجرا مجموعه ای از مهارتهای مهمی است که به فرد توانایی اجرای برنامه کسب و کار و رسیدن به نتایج مالی تآثیرگذار را می دهد.این مهارتها عبارتند از: 1- تجزیه و تحلیل فرصتها 2- برنامه ریزی 3- توجه به جزییات و 4- خود انضباطی می باشد. مورد آخر نقش اساسی در به ثمر رسیدن تلاشهای یک فرد نوآور دارد.

 

ویژگیهای رهبران نوآور:

رهبران نوآور می توانند مهارتهای یک فرد صرفا نوآور ، مجری ، توسعه دهنده افکار نوآورانه یا ترکیبی از این ویژگیها را داشته باشند.

 

روش کار:

به هر یک از اجزای سه مهارت اصلی شهامت ، کشف و اجرا وزنی از 1 تا 10 داده می شود . سپس با جمع بندی آنها به فرد نشانداده می شود که چه مهارتی را باید توسعه بدهد تا به نوآوری برسد.

 

 

لطفا نظرات خود را برای ما ارسال نمایید. سپاسگزار

 

نویسنده و مترجم: مدیریت سایت 

 

ارسال نظرهای شما :

نظری ثبت نشده است.