خدمات مشاوره حرفه ای ما متضمن موفقیت پایدار کسب و کار شماست.

ما خدمات مشاوره مالی- مدیریت  را بر حسب درخواست شما فراهم می نماییم. لطفا به لیست این خدمات بشرح ذیل مراجعه  و ما را از نیازها یا نظرات خود مطلع فرمایید.

مشاوره مالی در زمینه :

  • انتخاب و استقرار نرم افزارهای مالی
  • ارائه  کلیه خدمات حسابداری مالی، مدیریت و مالیاتی، تهیه انواع اظهارنامه و گزارشات مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی
  • ارائه کلیه خدمات حسابرسی داخلی، حسابرسی ویژه و مستقل جهت مشاوره تامین مالی و گرفتن خط اعتباری ازبانکها و موسسات اعتباری مجاز در ایران

مشاوره مدیریت  در زمینه :

  •  ایجاد یا گرفتن برند از شرکتهای معتبر از اروپا و کشورهای ایتالیا، آلمان و فرانسه بخصوص در صنایع آرایشی/ بهداشتی، مکمل های دارویی و غذایی
  • مشاوره جامع درباره کسب و کار جدید یا سرمایه گذاری بر اساس توان مالی و برنامه های استراتژیک سازمانها
  • ارائه  خدمات جامع راستی آزمایی، مدیریت مذاکره،  قراردادهای بین المللی، مشاوره و تحقیقات بازاریابی
  • ارائه کلیه خدمات ثبتی، ثبت انواع شرکتها و شعب خارجی، برند و علایم تجاری
  • فروش و توزیع کالاهای مصرفی