معمولا در شرکتهای بین المللی سالی یک یا دوبار عملکرد تمام پرسنل مورد ارزیابی قرار می گیرد. ولی اخیرا شرکتهایی مثل  Accenture و Deloitte   و جنرال الکتریک (GE) در حال جایگزینی این روشهای سنتی به روشهای جدیدی هستند. بقول آقای Jim Barnett  مدیر عامل و موسس Glint * در مجله منابع انسانی(shrm.com ) در ذهن بسیاری از مدیران منابع انسانی  ارزیابی سالانه مرده است. طبق بررسی این مجله در مورد 4 شرکت  Accenture  و Adobe  و  Netflix و جنرال الکتریک (GE)  در واقع 95% از مدیران از سیستم ارزیابی عملکرد سالانه راضی نیستند. همچنین %59 از کارمندان معتقدند این ارزیابیها ارزش وقت صرف شده را ندارد و نهایتا اینکه در ارزیابیهای سالانه  2/3 افراد دارای عملکرد عالی شناسایی نمی شوند!

 

به نظر آقای Eric Mosley در Harvard Business Review** بنظر میرسد نحوه پیاده سازی روشها ی جدید ارزیابی متفاوت باشد ولی همگی آنها 2 نکته مشترک دارند. اولا- سالانه نیستند. ثانیا- مبتنی بر دریافت بازخوردهای مستمر و به موقع از منابع مختلف درباره عملکرد یک فرد می باشند. ایشان ویژگیها و عوامل اصلی این روشها که آن را می توان "برنامه مستمربررسی همپیشگان" نامید ، بشرح زیر با ما درمیان می گذارد:

  1. سیستم نوین ارزیابی عملکرد مبتنی بر ارزشهای اساسی سازمان و ماموریت آن است.
  2. فن آوری جدیدی را به خدمت می گیرد که مبتکرانه آسان و تعاملی است.
  3. این سیستم تغییر مثبتی در جهت به رسمیت شناختن زحمات و قدردانی از کارکنان بجای ممیزی کردن و قضاوت درباره آنهاست. پس پیاده سازی آن بایستی جشن گرفته شود.
  4. همه کارکنان شرکت از جمله مدیران میانی و ارشد با روش جدید ارزیابی می گردند.
  5. سیستم قدردانی مرتب و به موقع از پرسنل را ترویج می نماید.
  6. به مدیران امکان ردیابی نتایج را می دهد. همچنین دستیابی ایشان به گزارشهای تفصیلی و به موقع را که با اهداف اصلی سازمان همسو می باشند، مهیا می سازد.

 

آقای  Mosley معتقد است جوهره سیستم مدیریت عملکرد پاسخگویی افراد به سوالات اساسی زیر است:

  1. آیا من وظایف خود را به درستی انجام می دهم؟
  2. آیا مشارکت من برای سایرین مفید است؟
  3. آیا باید بر نکته خاصی تمرکز کنم؟
  4. آیا من برای سازمان متبوع خود ارزش آفرین هستم؟

 

طبق بررسی آقای  Mosley روش شرکت جنرال الکتریک (GE) بهتر است چون مبحث ارزیابی پرسنل را در قالب مربی گری سازمانی پیش می برد. مجله منابع انسانی(shrm.com ) یادآور می شود که جنرال الکتریک (GE) از یک برنامه  کاربردی (app) استفاده می کند که به تمامی 300 هزار نفر کارکنان شرکت اعم از مدیران و اعضای تیمشان امکان می دهد بازخوردهایشان را بطور مستمر با هم در میان بگذارند و به این ترتیب به بهبود عملکردشان بپردازند. بجای آنکه حداکثر دوبار درطول سال جلسات بی حاصلی را برگزار نمایند.

 

* Glint موسسه ای است که ابزارهای تعلق سازمانی مبتنی بر تکنولوژی ابر می سازد.

**نویسنده: Derek Irvine

ترجمه: مدیریت سایت

راستی آیا در شرکت یا سازمان شما ارزیابی عملکرد سالانه پرسنل صورت میگیرد؟ مزایا و معایب روش فعلی شما در مقایسه با روش فوق چیست؟

لطفا ما را از نظرات خود مطلع فرمایید. سپاسگزار

ارسال نظرهای شما :

نظری ثبت نشده است.