طبق بررسی مرکز آمارایران شاغلین کمتراز 3 ساعت در روز کار می کنند در حالی که در شرکتهای خارجی از کارمندان  انتظار می رود بهره وری کامل داشته باشند. بهره وری نیروی کار یکی از چالشهای جدی دوران پسا تحریم برای نیروی کار ایرانی خواهد بود.

به نقل از مرکز آمارایران در سایت روزنامه دنیای اقتصادی مورخ 23 شهریور شاغلین روزی 2 ساعت و 55 دقیقه کار می کنند. با احتساب 5 روز کاری کارکرد هفتگی حدود 15 ساعت می شود. در حالی که طبق قانون کار ساعت کارکرد هفتگی 44 ساعت است. این به این معناست که ما ایرانیها فقط حدود یک سوم ساعت کار رسمی کار می کنیم. یا بهره وری داریم. البته اگر تعطیلات  رسمی و غیر رسمی را در نظر نگیریم. بهره وری( Efficiency) به معنای استفاده درست و بهینه از منابع موجود یا به عبارت دقیق تر میزان منابع خروجی به ورودی یک سیستم به درصد است. در مقابل آن واژه اثر بخشی (Effectiveness) راداریم که به معنای استفاده از منابع مناسب است. به قول آقای پیتر دراکر بهره وری یعنی انجام درست کارها  و اثر بخشی یعنی انجام کارهای درست.

یک سوال: اگر بهره وری نیروی کار در ایران حدود 33درصد است میزان اثربخشی فعالیتهای ما چقدر است؟!

راستی می دانید در شرکتهای خارجی و بزرگ از کارمندان  انتظار می رود بهره وری کامل داشته باشند.  طبق تجارب شخصی ما در اکثر موارد کارکرد در شرکتهای خارجی بسیار بیشتر از ساعات قانونی است. این در حالی است که در این شرکتها به کارکنان ارشد و مدیران هیچ مبلغی تحت عنوان اضافه کاری پرداخت نمی گردد.

راستی در دوران پسا تحریم نیروی کار کرخت و کند امروزی چگونه از پس این چالشهای جدی بر خواهد آمد؟!
 

ارسال نظرهای شما :

نظری ثبت نشده است.