اگر در پيش‌ بيني درآمد و هزينه شركت خود دچار مشكل هستيد، نرم افزار بودجه مي تواند به شما كمك كند. اگر به اطلاعات تفصيلي بيشتر و دقت در بودجه نيازمنديد، اين نرم افزار مي تواند به شما كمك كند بودجه خود را سريع‌تر تهيه كنيد.همچنين مي توانید پيشرفت مالي شركت را با انتظارات مديريت مقايسه، رديابي و گزارش نمايید. نرم افزار بودجه بواسطه فراهم كردن تصميمات مالي صحيح، به موقع و مربوط مي تواند فرآيند تصميم گيري را بهبود بخشد. درباره اين نرم افزار بيشتر بدانيد و ببينيد كه چگونه مي تواند شركت شما را منتفع سازد.

 

پيش بيني هاي قابل اتكا با استفاده از نرم افزار بودجه

شركتهايي كه با سوالات اساسي در زمينه توسعه كار خود مواجه مي شوند، اغلب دنبال نرم افزار بودجه مي‌گردند تا بتوانند درآمدها و هزينه هاي مورد انتظار را بهتر مديريت نمايند. اين نرم افزار از تركيب روشهاي مختلف استفاده مي‌كند تا پيش‌بيني هاي مالي قابل اتكا فراهم سازد. مراحل اصلي تهيه بودجه، ورود اطلاعات تاريخي به سيستم و دريافت برآورد ارقام بودجه اي براي دوره موردنظر می باشند.

نرم افزار بودجه چارچوبي است براي اعمال و بکارگیری بهترین روشهاي تهيه بودجه. كسب اطمينان از اين مساله كه تمام اطلاعات مربوط در ارقام بودجه اي لحاظ شده اند و همچنين جمع آوري اطلاعات از منابع مختلف مي تواند كار سختي باشد. هر بودجه اي به پيش بيني توسط كاربران سيستم متكي است. اين نرم افزار مي تواند باآناليز دقیق برآوردها و كمتر كردن اشتباهات، آنهارا به انتظارات موردنظر تبديل نمايد. به محض اينكه اطلاعات به پيش بيني ها تبديل شدند، درآمد و هزينه هاي واقعي را مي توان با پيش‌بيني‌ها مقايسه كرد تا پيشرفت واحد تجاري مشخص گردد.

اجتناب از فرآيندهاي دستي با استفاده از نرم افزار بودجه

تهيه بودجه دستي مي تواند سخت يا وقت گير باشد. اغلب شركتها به بودجه هايي كه بطور غيرمكانيزه تهيه مي‌شوند، اعتماد ندارند و نيز براين باورند كه اطلاعات تاريخي ناقص يا غلط هستند. نرم افزار بودجه اطلاعات لازم را از ساير نرم افزارها مثل حسابداري مالي بطور مستقيم دريافت مي كند. ورود مكانيزه اطلاعات، اين اطمينان را به شركت مي دهد كه تمام اطلاعات مربوطه در بودجه لحاظ شده اند و اين كه اطلاعات عاري از اشتباهات متداول نيروي انساني در ورود اطلاعات هستند. نرم افزار بودجه كمك مي‌كند اطلاعات مفيد خارج از سيستم مثل تورم نیز در پيش بيني ارقام لحاظ گردند.

يكي ديگر از مزاياي استفاده از نر افزار بودجه، صرفه جويي است. انجام بودجه مي تواند يكي از وقت گيرترين وظايف مديريان ارشد سازمان باشد. نرم  افزار بودجه مي تواند از اتكاء شما بر نرم افزارهاي صفحه گسترده بكاهد. براي هريك از كارهاي بودجه اي، صدها يا هزاران فرمول و فرمول مايكرو لازم است و يك ضعف يا اشتباه در محاسبات مي تواند ماحصل هفته هاي كار طاقت فرسا را ضايع و نابود سازد.

افزايش همكاري در فرآيند بودجه جهت انجام پيش بيني هاي دقيق تر

نرم افزار بودجه مي تواند به افزايش همكاري درون سازمانی كمك كند. اگر لازم است اطلاعات ورودي را از افراد مختلف جمع آوري كنيم كه هر كدام مسئول بخشهاي مختلف سازمان هستند، استفاده از روش دستي مي تواند غيرعملي باشد. واقعيت اين است كه احتمالاً شما وقت بسيار زيادي را صرف ورود اطلاعات مي نماييد. بعلاوه ورود و خروج اطلاعات به بخشهاي مختلف بودجه مي تواند  منابع سازماني را تلف نموده و فرآيند تهيه بودجه را به تاخير بيندازد.

كداميك از موارد زير مورد نياز شماست؟

 • امكان ارسال اطلاعات سيستم به صفحه گسترده و بالعكس
 • تهيه گزارشات مقايسه اي ارقام واقعي و بودجه اي
 • تجميع با نرم افزار حسابداري مالي
 • بودجه بندي هريك از دواير و مراكز هزينه
 • بودجه بندي براساس سناريوها و مفروضات مختلف
 • كنترل Version بودجه
 • ابزارهاي ساختن ارایه مطلب(Presentation)
 • امكان تجديدنظر مداوم در بودجه در فواصل مختلف زماني (مثل تهيه بودجه هاي فصلي)
 • مديريت اصلاح و تائيد فرمها
 • تعيين سطوح دسترسي كاربران به سيستم
 • امكان ساختن گزارشات مختلف

FindAccountingSoftware.comمنبع:

 • تاریخ دانلود: مرداد ماه 1393

 ترجمه : مدیریت سایت

 

ارسال نظرهای شما :

نظری ثبت نشده است.