در سال گذشته  بر آن شدیم که شناختی از نرم افزارهای مالی موجود در ایران بعمل آوریم. کاری که از مرداد ماه 1393 آغاز و حدود شش ماه طول کشید. دراین راستا با حدود 20 شرکت نرم افزاری جلسه گذاشته و با قابلیتهای نرم افزارهایشان آشنا شدیم. در  کنار اینکار به ترجمه بخشهایی از مطالب یک سایت معروف جستجوی نرم افزار در آمریکا که سال 1995 فعالیت خود را آغاز نموده بود  پرداختیم. این مطالب اکنون در8  بخش تقدیم شما می گردد. 

"نرم افزار حسابداری" یک واژگان وسیع و گسترده است. نرم افزارهای مختلفی وجود دارند که می توانند در مدیریت شرکت شما مفید واقع شوند.به قسمت  ذیل مراجعه کنید تا در این مورد بیشتر بدانید.

نرم افزار حسابداري مالي

اين نرم افزار كه به زبان انگليسي به آن General Ledger گفته مي شود مي تواند مبنايي جهت انجام موفقيت آميز حسابداري يك واحد تجاري را فراهم نمايد. انتخاب نرم افزار حسابداري مالي مناسب مي تواند در مديريت واحد اقتصادي شما تفاوت اساسي ايجاد نمايد. اين نرم افزار مي تواند بسيار ساده تا بسيار پيچيده با توانمنديهاي فوق العاده باشد. با وجود انواع نرم افزار حسابداري مالي در بازار، مهم است دريابيد چه نرم افزاري متناسب با نيازهاي اطلاعاتي شماست.

مرور نرم افزار حسابداري مالي

اين نرم افزار مبناي سيستم حسابداري است كه ريز رويدادهاي مالي را از ساير نرم افزارها جمع آوري مي كند و به شما اجازه مي دهد صورتهاي مالي اساسي را تهيه نماييد. بعلاوه سرفصل حسابها و ثبتهاي روزنامه، تاريخچه مالي فعاليت هاي اقتصادي شمارا نشان مي دهد كه قابل حسابرسي است. صورت سودو زيان، اطلاعاتي درباره سود و زيان شما طي يك دوره مالي را نشان مي دهد. در حاليكه ترازنامه عكسي از مانده حسابها و وضعيت دارائيها، بدهيها و سرمايه واحد اقتصادي را در يك نقطه زماني خاص نشان مي دهد.

1-2- با استفاده از نرم افزار حسابداري مالي مي توان تصميمات تجاري مناسبي اتخاذ نمود. اين نرم افزار مي تواند اصلاعاتي صحيح و روزآمد جهت اخذ تصميمات اقتصادي كوتاه مدت و بلند مدت در اختيار مديريت واحد اقتصادي قرار دهد. اين نرم افزار را مي توان جهت اعمال كنترلهای داخلی و فراهم نمودن زنجيره عطف حسابرسي بكار برد تا اين اطمينان حاصل شود كه اطلاعات مالي صحيح و كامل گزارش مي گردند. صورتهاي مالي اساسي شامل صورت سود و زيان، ترازنامه و صورت جريانات نقدي همگي از اين نرم افزار قابل تهيه هستند. اين صورتهاي مالي گزارشات استانداردي مي باشند كه جهت قضاوت پيشرفت تجاري يك واحد اقتصادي مورد نياز مديريت مي باشند. بعلاوه اين گزارشات جهت تهيه اظهارنامه مالياتي مورداستفاده قرار مي گيرند. همچنين بانكها جهت اعطاي وام ملزم به دريافت اين صورتهاي مالي اساسي مي باشند.

1-3- رديابي اطلاعات اساسي به وضعيت مالي واحد اقتصادي

نرم افزار حسابداري مالي بواسطه انتقال اتوماتيك رويدادهاي مالي به شما اجازه مي دهد در زمان پردازش و انتقال اطلاعات صرفه جويي كنيد. اگر از نرم افزار دريافتها و پرداختها بطور جداگانه استفاده كنيد، اطلاعات بطور اتوماتیک به سيستم حسابداري  مالي منتقل مي شوند كه گزارشات مالي را در سطح كلان تلفيق مي نمايند. همچنین توانايي دستيابي به گزارشات مالي به تفكيك دواير و مراكز هزينه به ارزيابي عملكرد سازمان كمك مي كند. از انجا كه سيستم حسابداري مالي يك ركورد مداوم و تاريخي از رويدادهاي مالي است، اين امكان را فراهم مي سازد كه عملكرد جاري و گذشته واحد اقتصادي را با هم مقايسه نماييم.

كداميك از موارد زير را لازم داريد:

 • تهيه گزارشات مالي پايه (شامل صورتهاي مالي و ساير گزارشات اصلي)
 • دفترداري دوبل
 • گزارش هزينه ها به تفكيك دواير و مراكز هزينه
 • تجميع دفاتر معين و كل
 • بودجه بندي و برنامه ريزي مالي
 • مديريت نقدينگي
 • ويژگي چند ارزي
 • گزارشات جامع سازمانی
 • امكان پيگيري رويدادهاي مالي تا اطلاعات پايه (امكان بازگشت به رويدادهاي اصلي)
 • مبناي تعهدي يا نقدي
 • دوره هاي حسابداري قابل تعريف
 • حسابهاي انتظامي و آماري
 • تعيين سطوح دسترسي كابران به سيستم

FindAccountingSoftware.comمنبع:

ترجمه : مدیریت سایت

ارسال نظرهای شما :

نظری ثبت نشده است.