خلاقيت ٬ تنها به نویسندگی و طراحی محدود نمی شود. در حقيقت ٬ می توان در هر حرفه ای حتی در واحد امور مالی نیز با بهره بردن از روش های گوناگون خلاق بود. اگرچه  برگزاری جلسات اغلب به منظور حفظ جریان کار لازم است ٬ اما ایجاد محيط های کاری که منجر به شکوفایی خلاقيت می شود علاوه بر اینکه منجر به بروز فرصت های جدید یا ترفيع شغلی می شود ٬ شما را از این طرز فکر که کار کردن روح شما را می آزارد نيز به دور نگه می دارد. بر اساس مطالعه ای که  توسط شرکت IBM صورت گرفته است 60 درصد از مدیران ارشد شرکت کننده در نظر سنجی معتقد بودند که خلاقيت مهمترین ویژگی مدیر به شمار می رود ٬ به نظر 52 درصد از مدیران ٬ وجدان کاری مهمترین خصوصيت مدیر محسوب می شود و 35 درصد از آنها نيز به مدیرانی که صاحب فکری جهانی هستند ٬ رای دادند. بنابراین ٬ اگر در زندگی روزمره خود مشتاق استفاده از مهارت های بيشتر هستيد ٬ این مقاله به بررسی چند روش جهت افزودن  خلاقيت در هر شغلی پرداخته که مطالعه آن خالی از لطف نيست و به شما کمک شایانی خواهد کرد:

1. ایجاد محتوای جذاب

می توانيد از خلاقيت خود در ارائه سازمان ٬ چه از طریق طراحی و صفحه آرایی ٬ انتخاب نام تجاری برای سازمان ٬ ویرایش عکس ها و... که همگی روش هایی سرگرم کننده و سازنده اند ٬ بهره ببرید. برای شروع ٬ با افرادی مانند رئيس ٬ صاحبان نظر یا یکی از همکاران خود مشورت کنيد تا شما را به نوعی با استفاده از روش های متفاوت ٬ درگير کار کنند. به عنوان مثال ٬ اگر شرکت و محل کار نسبتا کوچکی دارید ٬ داوطلبانه در شبکه های اجتماعی فعاليت کنيد یا برنامه های مربوط به سلامتی و تندرستی را مدیریت کنيد ٬ اما بسيار مهم است که جایگاه خود را در سازمان بر اساس مهارت هایتان پيدا کنيد.

2. ایجاد راه حل هایی برای انجام امور اداری

حفظ شرایط موجود در کار روزانه ٬ تنها با این هدف که از عهده درخواست ها و مسووليت ها برآیيد ٬ ساده به نظر می آید ٬ اما زمانی که کاری یکنواخت و تکراری می شود و برای رهایی از آن لحظه شماری می کنيد ٬ باید به فکر پایه ریزی سيستم جدید و بهتری باشيد. بنابراین زمان آن فرا رسيده که توجه خود را معطوف به بخش هایی از سازمان (یا گروه های کاری) کنید که در آنجا  می توانید متناسب با توانایی های خود و در جهت رفع مشکلات و پيشرفت سازمان ٬ راه حل هایی نو ارائه کنيد. البته به شرطی که بروکراسی اداری و سیاستهای کاری شرکت اجازه دهد! برای مثال ٬ اگر از حجم بالا و بی پایان ایميل هایی که هر روز دریافت می کنيد واهمه دارید  به دنبال سيستم های بهتری باشيد. به عنوان مثال ٬ می توانيد سيستم های پيام رسانی را جایگزین کنيد یا از سيستم نظر سنجی درميان همکاران استفاده کنيد تا از نظرات و پيشنهادهای آنان جهت کاهش حجم ایميل ها مطلع شوید. داشتن نقش اصلی و رهبری در حل مشکلات واحد سازمانی که در آن کار می کنید ٬ موجب تفکر خلاقانه  شده  و همچنين فرصتی در اختيار شما قرار می دهد تا ذهنی نوآور داشته باشيد تا  راه حل هایی مناسب برای رفع مشکلات گروه ارائه دهید.

3. یادگيری و آموزش مهارت های فنی جدید
تقریبا هر فردی می تواند از دانش ارتقای فناوری های در دسترس بهره ببرد اما در این مسير برخی از شرکت ها به نسبت دیگران بيشتر بر آموزش تاکيد داشته و آن را در اولویت کاری خود قرار می دهند. اگر سازمانی که در آن مشغول به فعاليت هستيد ٬ آموزش مورد نظر را در اختيار کارمندان خود قرار نمی دهد ٬ شخصا داوطلب یادگيری مهارت های جدید شوید. تقریبا همه افراد تا حدودی و به صورتی ابتدایی با نرم افزار اکسل آشنایی دارند اما اگر شما فردی هستيد که از کار کردن با اعداد ٬ ارقام و داده ها لذت می برید ٬ با گذراندن دوره های پيشرفته تجزیه و تحليل می توانيد به توانایی های خود افزوده و وارد مرحله جدیدی از کار خود شوید. با مجموعه مهارت های اضافی ٬ می توانيد رویکرد و استراتژی های جدید را برای مسووليت فعلی خود بيابيد.یا می توانيد فراتر بروید و مهارت جدید خود را در گروه یا شرکت به دیگران آموزش دهيد. با به اشتراک گذاشتن آموخته های خود می توانيد اطلاعات جدید را تقویت کرده و همچنين روش های جدیدی را برای برقراری ارتباط با اعضای گروه پيدا کنيد. آموزش به دیگران موجب افزایش استحکام استراتژی تحليلی و مهارت های ارتباطی ميان افراد می شود.

4. استفاده از قانون جذب به خصوص در فضای کاری
فقدان خلاقيت در زندگی روزمره می تواند ناشی از عوامل ساده ای مانند کار در محيطی خسته کننده باشد. بنابراین ٬ زمانی را صرف بازنگری فضای فيزیکی محل کار خود کنيد آنگاه تعجب خواهيد کرد که تا چه اندازه قانون جذب (یعنی ترسيمی از اهداف زندگی و خلق تصاویری از خواسته ها ٬ احساسات ٬ خلاقيت ها و در نهایت ترسيمی از آینده ایده آل خود ) محل کار و نگرش شما را مجددا احيا و دستخوش تغييرات مثبت می کند. فضای محل کار شامل رنگ ٬ طرح ٬ تعداد و افرادی است که الهام بخش شما بوده تا بتوانيد به صورت وسيع و فراتر از وظایف روزمره تفکر و فعاليت کنيد. فضای مثبتی که به وجود می آورید موجب افزایش شادی و کارآیی شما می شود و شما را به هدف بعدی در مسیر شغلی خود نزدیک تر می کند.


5. تمرکز بر نام تجاری شخصی خود
برخی از شرکت ها ممکن است به کارمندان خود اجازه انجام هر یک از اختياراتی که در این مقاله به آنها اشاره شده ٬ را ندهند. (حتی امکان دارد ایده شما را درباره قانون جذب محل کار نيز مسخره کنند) اگر در چنين شرایطی قرار دارید ٬ زمان آن فرا رسيده تا از طرح و نقشه جایگزین استفاده کرده و در ارتباط با نام تجاری شخصی خود خلاقانه عمل کنيد. در مورد اهميت نام تجاری شخصی نمی توان مبالغه کرد. ایجاد و گسترش نام تجاری شخصی ٬ اعتبار شما را نزد همکاران ٬ آشنایان ٬ مشتریان (بالقوه) و شرکا بالا خواهد برد. به جای اینکه وقت خود را در شبکه های اجتماعی نظير فيس بوک و تویيتر بدون هيچ هدف خاصی هدر دهيد ( البته اگر واحد IT  و مشغله روزانه بگذارند!)٬ به نحوه استفاده خلاقانه از رسانه های اجتماعی بيشتر فکر کنيد. قصد دارید چه پيغامی را منتقل کنيد؟ می خواهيد برداشت مردم هنگام مشاهده پروفایل شما چه باشد؟ ایجاد یک استراتژی منحصربه فرد و ارزشمند ٬ می تواند چارچوب های فکری و آینده شغلی شما را تحت تاثير قرار دهد. نام تجاری شخصی و کاری شما تاثير زیادی بر ذهن خلاقانه شما خواهد داشت و همچنين مسيری درست و در جهت موفقيت حرفه ای ترسيم می کند. می توان خلاقيت را به همراه ابتکار و ذهن باز به هر شغلی افزود. با انجام یکی از نکات ذکر شده ٬ از بخش مبتکر ذهن خود استفاده کنيد.

تاریخ چاپ در سایت دنیای اقتصاد : ۲۸ مرداد 1394- منبع اولیه: Forbes

حک و اصلاح متن: مدیریت محتوا- گروه مشاوره مدیریت آراد

ارسال نظرهای شما :

نظری ثبت نشده است.